Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 September 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 8/9/2020

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος
«Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών» του Γ΄ εξαμήνου

Το μάθημα «Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών» του Γ΄ εξαμήνου
Θα εξεταστεί στις 11/9/2020 και από την ώρα 15.00 με εξ αποστάσεως προφορική εξέταση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-