Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by kalogero on 30 July 2020

Ανάρτηση του Πρακτικού της οικείας Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/3762/28-07-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, που αφορά τον ορισμό Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Attachment