Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by kalogero on 28 July 2020

Ανάρτηση της (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/3762/28-07-2020) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου με θέμα «Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου»