Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 July 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 23/7/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020.
Τρόπος εξέτασης μαθήματος "Αγγλικά IV"

τρόπο εξέτασης του μαθήματος στην εξεταστική Σεπτεμβρίου;

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Αγγλικά IV-Ορολογία να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες (αφού ελέγξουν σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκουν):
• Οι φοιτητές/τριες που έχουν εκπονήσει και αποστείλει εργασία και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, καλούνται να διορθώσουν τις εργασίες τους ακολουθώντας τα σχόλια του διδάσκοντα και να τις ξαναστείλουν έως την καταληκτική ημ/νία της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020.

• Οι φοιτητές/τριες που παρουσίασαν την πρόοδο της εργασίας τους, αλλά δεν την απέστειλαν εμπρόθεσμα (έως τις 20/7), καλούνται να την αποστείλουν στον διδάσκοντα έως την καταληκτική ημ/νία της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

• Οι φοιτητές/τριες που δεν ανήκουν στις πρώτες δύο κατηγορίες και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα έως και την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 στο e-mail stavros.kozobolis@gmail.com, ενημερώνοντας ότι επιθυμούν να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!
Στ. Κοζομπόλης

Publishing date
-