Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 13 July 2020

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου
(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους
2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται
στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Publishing date
-