Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 July 2020

Ορθή επανάληψη του Πίνακα κατάταξης των φοιτητών, σύμφωνα με την ΠΑ/16-08/05/20 Πρόσκληση και τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των (Β) αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με την ΠΑ/192-19/06/20.

Publishing date
-