Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 June 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 23/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις φοιτητών επί πτυχίω- Για μαθήματα κ. Δ.Μεταλληνού

Οι φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω και ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μάθημα του κ.Δημητρίου Μεταλληνού παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον ίδιο τον διδάσκοντα στο e-mail :

dmetal@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-