Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 17 June 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων "Πληροφορία και Επικοινωνία" και "Θεματική Ευρετηρίαση" να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα ώστε να οριστούν οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων.

--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444

Publishing date
-