Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 June 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία » , επειδή δεν διδάχθηκε φέτος, αντιστοιχήθηκε (για τους παλαιότερους φοιτητές που δεν το έχουν περάσει) από το «Ανάδειξη και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων». Για το λόγο αυτό , όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία», θα δηλώσουν και θα δώσουν το «Ανάδειξη και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων». Αυτοί όμως που είχαν διδαχθεί το «Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία» και το έχουν περάσει ως επιλογή, θα το κρατήσουν ως υποχρεωτικό και θα πάρουν άλλο μάθημα επιλεγόμενο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-