Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 June 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/6/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις Γαλλικών

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα των Γαλλικών (Γαλλικά ΙΙ,Γαλλικά IV-Ορολογία) θα πρέπει να στείλουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις (e-mail) στη διδάσκουσα κα Ε. Μωραΐτη moraiti@ionio.gr

H Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Publishing date
-