Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 9 June 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την εξέταση του μαθήματος Αγγλικά ΙV

"Διευκρινίζεται ότι στις 17/6, ημέρα εξέτασης του μαθήματος Αγγλικά IV, μπορούν να παρουσιάσουν την πρόοδο της εργασίας τους προκειμένου να βαθμολογηθούν μόνο όσες ομάδες δεν έχουν ήδη παρουσιάσει.
Όσες ομάδες έχουν παρουσιάσει έως τις 5/6, θα πρέπει να στείλουν την τελική τους εργασία έως την τελευταία ημέρα της εξεταστικής."

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-