Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 29 May 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 29/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Επιλεγόμενο μάθημα το οποίο δεν έχει διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος δεν θα εξετάζεται. Αν κάποιος φοιτητής έχει επιλέξει παλαιότερα ένα μάθημα επιλογής το οποίο δεν διδάσκεται πια, μπορεί να το ακυρώσει και να επιλέξει κάποιο άλλο στη θέση του για να συμπληρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων επιλεγομένων μαθημάτων.

Υποχρεωτικά μαθήματα παλαιοτέρων ετών που δεν διδάσκονται πια έχουν αντιστοιχηθεί με νέα.

Επισυνάπτονται οι αντιστοιχήσεις μαθημάτων.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-