Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 29 May 2020

"Καλούμε τους φοιτητές, που υπέβαλαν
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διενέργεια Πρακτικής Άσκησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση internship@ionio.gr, να αποστείλουν συμπληρωματικά τα πλήρη στοιχεία τους, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στον ιστότοπο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης [3], μέχρι το Σάββατο 30-5-20 και ώρα 20.00, προκειμένου να μην ακυρωθεί η υποψηφιότητά τους. Όσοι έχουν συμπληρώσει και την ηλεκτρονική αίτηση δεν απαιτείται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ιονίου Πανεπιστημίου

Publishing date
-