Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 25 May 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληρ. : Μαρία Μαυρωνά
Τηλ.: 26610 87418
Fax: 26610 87433
E-mail: maurona@ionio.gr
Kέρκυρα, 25/05/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Σας γνωρίζουμε ότι η επόμενη τελετή ορκωμοσίας των νέων προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως , με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom), ως εξής:
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας & Μουσειολογίας

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.30

Ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί , παρακαλούμε για τα εξής :

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην προσεχή τελετή ορκωμοσίας μέσω τηλεδιάσκεψης, να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έγγραφο καθομολόγησης –υπεύθυνης δήλωσης και να το αποστείλουν άμεσα στα e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr ή maurona@ionio.gr.

Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά επιθυμούν να παραστούν δια ζώσης σε μία επόμενη τελετή ορκωμοσίας, πρέπει να το δηλώσουν επίσης άμεσα στα e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr ή maurona@ionio.gr.

Η τελετή ορκωμοσίας μέσω τηλεδιάσκεψης ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς αποφοίτους. Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα παραλάβουν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών τους από την Γραμματεία του Τμήματος, ή αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η απονομή του Μεταπτυχιακού τους Διπλώματος μέσα σε τελετή ορκωμοσίας, θα συμμετάσχουν σε μία επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, δηλώνοντάς το στην Γραμματεία με αποστολή e-mail .

Θα σταλούν άμεσα από τη Γραμματεία του Τμήματος στα e-mail των φοιτητών σχετικές οδηγίες και οι σχετικοί σύνδεσμοι σύνδεσης για την τηλεδιάσκεψη.

Επισυνάπτεται η καθομολόγηση-υπεύθυνη δήλωση πτυχιούχου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-