Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 March 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γαλλικά ΙΙ

Το μάθημα Γαλλικά ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Απριλίου και
ώρα 17:00 μέσω της εφαρμογής zoom:

Topic: French II
Time: Apr 3, 2020 05:00 Athens

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/987218843

Meeting ID: 987 218 843

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Publishing date
-