Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 26 March 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 26/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ώρα και μέρα διεξαγωγής του μαθήματος Γαλλικά IV-Oρολογία

Το μάθημα "Γαλλικά IV-Ορολογία" θα γίνει την Πέμπτη, 26 Μαρτίου και ώρα
17.00 με την εφαρμογή Webex.
Οι φοιτητές μπαίνουν στο παρακάτω link την ώρα και τη μέρα της διεξαγωγής του μαθήματος:

https://meetingsemea2.webex.com/meetingsemea2/j.php?MTID=meaacbdb1d22bd…

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Publishing date
-