Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 March 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικό μάθημα «Γενικές Αρχές Δικαίου», την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, και ώρα 15.00-18.00 μ.μ.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-