Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 9 March 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Το μάθημα «Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού» θα διδάσκεται πλέον στην αίθουσα 2.44 κάθε Παρασκευή και ώρα 12-15.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-