Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 9 March 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/3/2020

Ανακοίνωση για αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "Αγγλικά IV".

Το μάθημα Αγγλικά IV θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, 9:00-12:00, στο Εργαστήριο Πληροφορικής Ι και όχι στην αίθουσα 2.39.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-