Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 26 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 26/2/2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ
ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από το ακαδ.έτος 2018-2019 και πριν που δεν έχουν ολοκληρώσει την συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας, να καταθέσουν άμεσα στην Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση παράτασης σπουδών ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, ώστε να εγκριθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΑΒΜ στις 18/3/2020.

Η κατάθεση της αίτησης δεν είναι απαραίτητη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν την συγγραφή της εργασίας τους μέσα στους επόμενους 2 μήνες.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με e-mail στην Γραμματεία του ΤΑΒΜ : (maurona@ionio.gr)

Επισυνάπτεται η αίτηση που θα συμπληρώσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-