Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 24/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία» θα πραγματοποιηθεί μόνο για αυτή την εβδομάδα την Πέμπτη (22/2/20) 17:00 – 20:00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-