Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 20/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά ΙV

"Το μάθημα Αγγλικά ΙV-Ορολογία θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία (ο ίδιος τρόπος εξέτασης θα ισχύσει και για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου). Η επισυναπτόμενη ανακοίνωση αφορά στις οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας τόσο για τους επί πτυχίω φοιτητές, όσο και για εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τα οκτώ υποχρεωτικά εξάμηνα παρακολούθησης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-