Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 20/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ

"Το μάθημα Αγγλικά ΙΙ θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, 13:00-15:00 στην αίθουσα 2.43"

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-