Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 February 2020

Πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία»

Publishing date
-