Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 19/2/2020

Ανακοίνωση για την επιλογή του μαθήματος «Πληροφοριακή Παιδεία» (ΒΕ).
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Πληροφοριακή Παιδεία» (ΒΕ) μπορεί να επιλεγεί από τους/τις φοιτητές/τριες και των τριών Κατευθύνσεων και οι οποίοι/ες έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και μετά.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-