Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 19/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 21/2/2020 και ώρα 12.00 θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους σπουδών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις κατευθύνσεις και τις επιλογές μαθημάτων.
Η ενημέρωση θα γίνει πριν την έναρξη του μαθήματος του κ.Μάριου Πούλου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-