Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 19/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία, Συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων Μουσείων» του ΣΤ΄ εξαμήνου δεν θα διδαχθεί φέτος. Επειδή το μάθημα έγινε επιλεγόμενο , στις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020 μπορούν να εξεταστούν σε αυτό οι φοιτητές που το είχαν διδαχθεί ως επιλεγόμενο μάθημα, (όχι οι φοιτητές που εισήχθησαν το 2017).

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-