Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 17 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 17/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του κ.Δ.Μοσχόπουλου "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του" και "Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού" δεν θα διδαχτούν την Πέμπτη 20-2-2020.
Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-