Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 17 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 17/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος της κ.Μπάνου "Εκδοτική Βιομηχανία και Πληροφόρηση" στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-