Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 13 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 13/2/2020

Ανακοίνωση για την επιλογή του μαθήματος :
«Σύγχρονη Εκδοτική Δραστηριότητα και Επιμέλεια Εκδόσεων»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Σύγχρονη Εκδοτική Δραστηριότητα και Επιμέλεια Εκδόσεων»
είναι Γενικής παιδείας (ΓΠ) και έχουν την δυνατότητα να το επιλέξουν όλοι οι φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-