Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΜΣ: Κοινωνιογλωσσολογία

Η διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία" στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινάει κάθε Δευτέρα, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα 2.42.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-