Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών (προπτυχιακό)

Η διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών" θα ξεκινήσει την Παρασκευή 21/2 κα ώρα 9:30 π.μ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-