Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του Η΄ εξαμήνου «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας» του κ.Μ.Πούλου δε θα διδαχθεί σήμερα Τρίτη 11/2/2020 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-