Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/02/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Δευτέρα 10/2/2020 έως και Παρασκευή 28/2/2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-