Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του κ.Μιχαήλ Αγάθου «Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων» που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 12/2/2020 , θα ξεκινήσει αντί για 9.00, στις 10.00 το πρωί.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-