Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 7 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 7/2/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Δευτέρα 10/02/2020 έως και Τρίτη 10/03/2020.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.

Παρακαλούμε πολύ τους φοιτητές που έχουν παραλείψει να δηλώσουν κατεύθυνση, να την δηλώσουν άμεσα στην Γραμματεία του Τμήματος με έντυπη δήλωση και μετά να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων τους.

Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου, τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ξεκινάει από την Δευτέρα 10/2/2020.
(Επισυνάπτεται η δήλωση κατεύθυνσης για τους φοιτητές που έχουν παραλείψει να την καταθέσουν).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-