Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 5 February 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 5/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του κ.Ο.Παυλογιάννη

Η διδασκαλία των μαθημάτων του κ.Ο.Παυλογιάννη θα ξεκινήσει από την μεθεπόμενη εβδομάδα , από 17/2/2020 , λόγω της συμμετοχής του σε επιστημονικό πρόγραμμα στο εξωτερικό.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-