Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 31 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 31/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

Α. Το μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου «Εκδοτική βιομηχανία και πληροφόρηση», ΠΜΣ, δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/2/2020 λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
Β. Το μάθημα του κ. Πέτρου Κωσταγιόλα «Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών: Εξωστρέφεια, Συνεργασίες και Στρατηγικές Επικοινωνίας», ΠΜΣ, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/2/2020 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντος και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-