Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 22/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική» θα γίνει την Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 12.00 - 14.00 στην αίθουσα 2.44.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-