Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 22/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εξέταση του μαθήματος : Ηλεκτρονική Δημοσίευση

Το μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» θα εξεταστεί κανονικά αύριο Πέμπτη 23/1/2020 και ώρα 9-11, αλλά η εξέταση αντί για γραπτή θα είναι προφορική στο γραφείο του διδάσκοντος κ.Μ.Πούλου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-