Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 16 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 16/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα , Πέμπτη 16/1/2020 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων των κτηρίων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, στο ισόγειο, ομιλία-παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της μεταδιδάκτορος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κας Ιωάννα Καρέλλου, με θέμα :

«Πολιτικές Ισότιμης Πρόσβασης Φοιτητών με Αναπηρίες (ΦμεΑ) στην Συμβατική και Ψηφιακή Πληροφορία».

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-