Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 15 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 15/1/2020

Για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι θα αναζητούν την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων τους και στο e-class ionio, αλλά και στο opencourses ionio.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-