Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 15 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ για την εξέταση του μαθήματος «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», Τετάρτη 22/1/2020, ώρα 18.00-20.00 (και την κατάθεση των εργασιών την ίδια ημέρα), να έχουν τα παρακάτω για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας:
Σε ένα ενιαίο word αρχείο:
1η σελίδα - στοιχεία φοιτητή
Ενότητα Α -στόχος εργασίας
Ενότητα Β - σχεδιασμός παιγνιδικής εμπειρίας/παιχνιδιού, σεναρίου διάδρασης και περιεχομένου (με γράφημα διάδρασης εάν χρειάζεται με τη δομή και του συνδυασμούς)
Ενότητα Γ - πλατφόρμα υλοποίησης ανάπτυξη ψηφιακού και αναλογικού περιεχομένου (περιγραφή και εικόνες για το αναλογικό αν χρειάζεται)
Ενότητα Δ - σύνδεσμος βίντεο λειτουργίας - ανεβάζετε το βίντεο στο YouTube ή το Vimeo και αντιγράφετε στο word τον σύνδεσμο του.

Publishing date
-