Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την Γαλλική γλώσσα

Διδασκαλία μαθημάτων και εξετάσεις Γαλλικής γλώσσας ακαδ. έτους 2019-2020

Στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2020 θα εξεταστούν οι φοιτητές που έχουν ήδη διδαχθεί τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ των χειμερινών εξαμήνων καθώς και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που έχουν ξεπεράσει τα 4 έτη φοίτησης οι οποίοι θα εξεταστούν και στα Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV, αν τα οφείλουν.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2019-2020 τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020.

Τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ που δεν διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους
2019-2020, θα διδαχθούν μαζί με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (Γαλλικά ΙΙ Β΄εξ και Γαλλικά IV-Ορολογία Δ΄εξ).

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ
moraiti@ionio.gr
Mέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Publishing date
-