Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κέρκυρα, 8/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Σήμερα 8/1 δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΠΜΣ το μάθημα «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», ώρα 15.00-18.00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-