Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 7 January 2020

YΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

Από τα ακόλουθα βιβλία:
Μαριέττα Μινώτου, Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των ευρωπαϊκών επιλογών. Η απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη σύνδεση με την ΕΟΚ, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019, σσ. 11-209, 327-466.
Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2018, σσ. 3-68, 195-211.

Βλ. επίσης
α) τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα opencourses με σχετική αρθρογραφία καθώς και την Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu με έμφαση στη δομή και λειτουργία των θεσμικών οργάνων και τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Publishing date
-