Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 7 January 2020

1. Judith Ellis (επιμέλεια), Η διαχείριση των αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, σελ. 21-154.
Επίσης τα ακόλουθα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα opencourses:
1. Μαριέττα Μινώτου, Φορείς διάσωσης αρχειακού υλικού κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στο συλλογικό τόμο, Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχειονομία: Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Μαρία Χ. Βακαλοπούλου, Ν. Ε. Καραπιδάκης (επιμέλεια), Αθήνα, 2012.
2. Μαρία Γιαννίκου, Τα κτήρια των Αρχείων, στο συλλογικό τόμο, Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχειονομία: Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Μαρία Χ. Βακαλοπούλου, Ν. Ε. Καραπιδάκης (επιμέλεια), Αθήνα, 2012.
3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κτήρια Αρχείων, βασικές αρχές σχεδιασμού, Αθήνα, 1999.
4. Βλ. επίσης ιστοσελίδες, με έμφαση σε όσα παρουσιάστηκαν στις παραδόσεις των μαθημάτων: www.ica.org Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, www.gak.gr Γενικά Αρχεία του Κράτους, www.eae.org.gr, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.

Publishing date
-