Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 7 January 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 7/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα μαθήματα της κ.Μ.Μινώτου δεν θα διδαχθούν αυτήν την εβδομάδα από 7 έως 10/1/2020.

Θα αναπληρωθούν την επόμενη εβδομάδα κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-