Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 December 2019

Kαλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής τους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ,αποστέλλοντάς την μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και ένα αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσής τους, στο e-mail: maurona@ionio.gr, ή στο fax : 26610-87433.

Publishing date
-