Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 6 December 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 6/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τους φοιτητές του 4ου έτους

Λόγω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε σχετικά με το πόσα μαθήματα χρειάζονται οι φοιτητές του
4ου έτους για τη λήψη του πτυχίου τους, (εισαχθέντες το ακ.έτος 2016-2017),σας ενημερώνουμε ότι :

Οι φοιτητές του 4ου έτους ναι μεν παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τους φοιτητές του
3ου έτους, αλλά στο σύνολο για τη λήψη του πτυχίου τους τα μαθήματά τους θα είναι 55+2=57 (δηλαδή
55 + τα 2 παραπάνω που διδάχθηκαν στο Α΄ έτος σπουδών τους και όχι 57-2, διότι τα 2 παραπάνω
μαθήματα τα έχουν ήδη διδαχθεί και το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησαν από το Β΄ έτος και
μετά έχει πλέον επικυρωθεί με περιεχόμενο 55 απαραίτητων μαθημάτων, χωρίς να μπορεί να
αφαιρεθεί κανένα από αυτά.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-